Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání
 (Irena Uchytilová)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb2yx/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

Zájem nezaměstnaných o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Zlínském kraji
 (Jana Smolková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fkxyda// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Zákon o zaměstnanosti v praxi
 (Ondřej Vývoda)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9hjzej// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zájem nezaměstnaných o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Zlínském kraji
 (Jana Smolková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p2oarb// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Žena pečující o nezletilé dítě z pohledu úřadu práce
 (Michaela Burešová)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v1dd1t// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Péče o absolventy na trhu práce na Mostecku
 (Michaela Ochtábcová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tui48/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální důsledky změny zákona o pomoci v hmotné nouzi
 (Pavla Jagošová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p9kys7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rekvalifikace jako efektivní nástroj politiky zaměstnanosti
 (Petra Bernardová)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t22pj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Rekvalifikace - cesta k dalšímu pracovnímu uplatnění
 (Monika Zelenková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/fkovq/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Trh práce hl. m. Prahy a zvolené rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
 (Stanislava Vondrová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pemj3/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)