Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování
 (Petr Balon)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133981 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování
 (Petr Balon)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133981 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Zpětné využití odpadní vody v objektu wellness
 (Kateřina Šrainová)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/xpymk/ | Pozemní stavby / Pozemní stavby - prezenční forma | Theses on a related topic

Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování
 (Petr Balon)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133981 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Exprese a aktivita ABC transportérů odpovědných za MDR u mES buněk
 (Martina Lánová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ci23q/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Simulace implementace metody activity-based costing v obchodní firmě
 (Jaroslav MRÁČEK)

2022, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lkfsxl// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Využití metody ABC ve vybraném podniku
 (Dina Kazhimova)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44717 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)
 (Kristina Havlíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73603 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Projekt využití metody Activity Based Costing (ABC) ve firmě Witzenmann Opava, s.r.o.
 (Ladislav VÁLEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pqsmg2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Vliv cen energií na náklady firem v ČR, ceny jejich produktů a jejich konkurenceschopnost
 (Myriam Alvarez)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/kjgzs/ | Podniková ekonomika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)