Theses on the same topic (having an identical keyword):

gramatická chyba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině
 (Marie Novotná)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xj7dv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)