Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

podobnostné vyhľadávanie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore
 (Jakub Kraus)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkhqh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore
 (Jakub Kraus)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkhqh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore
 (Jakub Kraus)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkhqh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore
 (Jakub Kraus)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkhqh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore
 (Jakub Kraus)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkhqh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore
 (Jakub Kraus)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkhqh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic