Theses on the same topic (having an identical keyword):

přestupek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Doba pro zánik odpovědnosti za přestupek
 (Josef Podešť)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phdbf/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

VS: Odpovědnost fyzické osoby za přestupek a trestný čin a zásada subsidiarity trestní represe
 (Miroslav Klubus)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2gzn/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Základy trestní odpovědnosti a správní odpovědnosti za přestupek
 (Jaroslav Ešpandr)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fse6p/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Podmínky odpovědnosti za přestupek
 (Tereza VESELÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//107bhf// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)