Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku
 (Jana Brodecká)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/z2f87/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Marketingová komunikace podnikových informačních systémů poskytovaných formou Software as a Service
 (Markéta Holá Linková)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6fzlui// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Využití Software as a Service v podnikové praxi
 (Martin Bohuslav)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//nfimdn// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Využití Software as a Service v podnikové praxi
 (Martin Bohuslav)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//h3z1g8// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Implementation of a high-level control system for a teaching aid aimed as a supporting tool when teaching state-space search method
 (Filip Majerík)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c0zq5z// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Online Marketing of C-Travel Inc.
 (Laura Hošek)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lekwn/ | Ekonomika a management / Marketing Communication & Master of Business Administration | Theses on a related topic

Project of Online Coffee Subscription Service in the Czech Republic
 (Mohamad Alshafei)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fkiey0// | Economics and Management / Management and Marketing | Theses on a related topic

Práce s uživateli společnosti v SaaS odvětví
 (Viet Anh CHU)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t520w0// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic