Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Na hraně digitální propasti: sociálně vyloučená riziková mládež v informační společnosti
 (Vladislava Vondrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1fks/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Protektivní a rizikové faktory resilience na střední škole
 (Lucie Horňáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7k51xm// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků
 (Hana Poskerová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfwh9/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic

Role chytrých telefonů a sociálních sítí v životě české delikventní mládeže a rizikové faktory spojené s jejich využíváním
 (Klára Otřísalová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clnx7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence a detekce rizikových faktorů kognitivních a osobnostních změn u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených metodou hluboké mozkové stimulace.
 (Zuzana Hummelová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igojo/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách
 (David Káčerik)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhx61/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou
 (Hana VIMMEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y91xfq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Rizikový faktor rodiče samoživitele u dětí v riziku a jeho vliv na vznik a rozvoj poruch chování
 (Eliška Dopitová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpyhy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rizikové faktory vzniku zubního kazu a ověření metod primární intervence
 (Michaela Bartošová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spxrd/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic

Informovanost o nadváze a obezitě a jejich rizicích a souvislostech
 (Lukáš SMRŽ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4cokzy// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)