Theses on the same topic (having an identical keyword):

metabolismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Energetický metabolismus (fotosyntéza) rostlin v prostředí kontaminovaném léčivy
 (Ján Šmeringai)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2rcr/ | Experimentální biologie rostlin / | Theses on a related topic

Energetický metabolismus rostlin ve znečištěném životním prostředí - fotosyntéza
 (Ján Šmeringai)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9zjt/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Integrovaný metabolismus lidské střevní mikrobioty a hostitele
 (Hana Seličová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/baqbr/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Bazální metabolismus a výživová spotřeba ve vztahu k nadváze a obezitě
 (Jana Olejníčková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iw9dm/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Theses on a related topic

Chemické faktory ovlivňující metabolismus a hodnocení dopadů na lidské zdraví
 (Andrea Zálešáková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6mf4/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)