Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Měření efektivity marketingu pomocí dashboardů
 (Michaela Eliášová)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/o40mv/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Měření efektivity propagace destinačního marketingu
 (Sabina Havránková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82675 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Efektivita in-store marketingu
 (Gabriela Turková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/plakf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza využití sociálních sítí v marketingu hotelu
 (Hanna Volosovych)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/g1j7d/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Měření účinnosti jednotlivých nástrojů internetového marketingu
 (Anna Králová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p6xwvg// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Porovnání efektivity jednotlivých nástrojů komunikačního mixu vybrané společnosti v rámci konkurence
 (Aneta Plecová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//413vjo// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Vyhodnocení efektivity marketingové kampaně pomocí nástrojů IMK
 (Anastasiya Ordina)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/s5m93/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Tvorba marketingové kampaně pro společnost xy a měření její efektivity
 (Aleš Zalabák)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gsx9n/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Zhodnocení přínosu implementace guerillového marketingu z hlediska návratnosti investic
 (Veronika Stávková)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m0swa4// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Digitální marketingová komunikace a její efektivita v komunikaci vybraného podniku
 (Vendula Kalenská)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qfx5p/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)