Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Řešení problematiky zmetkovitosti při lisování ložisek metodikou Lean Six Sigma.
 (Filip Kowalovski)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137078 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Implementace notace BPMN a Petriho sítí pro podporu metodiky lean manufacturing
 (Antonín Srna)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhyh2m// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století
 (David Holman)

2009, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34086 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma
 (Martin Kutálek)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ig18y/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Optimalizace zásobování výrobních linek s využitím metody LEAN SIX SIGMA
 (Tomáš Martan)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//280dbz// | Logistika / | Theses on a related topic

Použití nástrojů Six Sigma k optimalizaci procesu vývoje software
 (Roman Dohnal)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mebei/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Optimalizace výrobní linky v pivovaru s využitím Lean Six Sigma
 (Lukáš Moravec)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128771 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Optimalizace podnikového procesu pomocí metodiky Lean Six Sigma
 (Patrik Kadlec)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//21yae6// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Využití metodiky Lean Six Sigma při optimalizaci interních procesů
 (Tereza Hučíková)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kxs0zo// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Optimalizace procesů v neziskové organizaci metodou Six Sigma
 (Karel TREFNÝ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5aggar// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)