Theses on the same topic (having an identical keyword):

Náklady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Bod zvratu ve výrobním podniku
 (Tomáš Duszek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104522 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza nákladov a bod zvratu vo firme RALU s.r.o.
 (Ľuboš Kostoláni)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9v2ba5// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku, stanovení bodu zvratu
 (Simona Jeřábková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b2ahaa// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Praktická aplikace teorie bodu zvratu vybraného subjektu
 (Nikola Zichová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121982 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Analýza bodu zvratu v léčebném zařízení
 (Štěpánka Lebedová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110804 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Hodnocení využití výrobní kapacity vybraného podniku, stanovení bodu zvratu
 (Anna Žáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zfuxmz// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Odlišné řízení fixních a variabilních nákladů se zaměřením na analýzu a využití bodu zvratu
 (Marek Černický)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/13194 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Peněžní iluze a utopené náklady
 (Matúš Javor)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40738 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
 (Lucie Liškutínová)

2019, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/lcznu/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků | Theses on a related topic

Metodika tvorby rozpočtu a nákladové kalkulace ve Angels Wheels, s.
 (Jakub Normark)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/2qzgty/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)