Theses on the same topic (having an identical keyword):

bariérová, ošetřovatelská, péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Nozokomiální nákazy v intenzivní péči
 (Kateřina JURÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l2z8qr// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec
 (Helena MARCINKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4bo3ll// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Bariérová ošetřovatelská péče jako prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči
 (Klára Mikulová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xz8cw/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči z pohledu nelékařského zdravotnického personálu pracujícího pod přímým vedením
 (Věra Grossová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hp7oa/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči pohledem fyzioterapeutů
 (Anna Kučerová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j43mr/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Znalosti sester v péči o pacienta s clostridiovou infekcí na jednotkách intenzivní péče
 (Petra Felbabová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tuala/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Právní regulace, příčiny a prevence násilné kriminality se zvláštním zaměřením na trestné činy vraždy a ublížení na zdraví
 (Veronika Skalická)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3vag/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Prevence před ztrátou dat (Data Loss Prevention)
 (Tomáš Čermák)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32756 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Šikana a její prevence pomocí tvořivé dramatiky
 (Pavlína Dvořáčková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q97c0/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence a náprava funkčních vertebrogenních poruch za pomoci velkého míče
 (Pavlína Kabešová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj11m/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)