Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Experimentální měření diskriminace na trhu práce
 (Pavel Chlup)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu3hx/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

DISKRIMINACE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Z HLEDISKA UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
 (Dagmar Zbořilová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qn4tf/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Interpretace lidských práv na základě české judikatury (diskriminace na základě příslušnosti k etnické menšině)
 (Karin Šulcová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tju9a/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rovnost a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na národnostní a etnické menšiny
 (Petr KOMZÁK)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qpywk1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Diskriminace Romů na trhu bydlení
 (Robert OLAH)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jpb530// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Národnostní a etnické menšiny v ČR
 (Hana Švehlová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p0ygh/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Výzkum dětského pojetí fenoménu diskriminace
 (Lucie BOHATOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1t9uui// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Právo na vzdělání a diskriminace
 (Aleš TOMAN)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s6mfat// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vnímání rasismu a xenofobie u dětí předškolního věku
 (Jana KOČÁRKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5ptsha// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Vzdělávání dospělých a problematika rasismu, xenofobie, intolerance a předsudků
 (Marie Kopřivová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1mst62// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)