Theses on the same topic (having an identical keyword):

organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Optimalizace práce a organizace veřejné správy
 (Pavla Martinů)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jhpsb/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Analýza a optimalizace podnikových procesů vzdělávací organizace
 (Ĺudovít Bielik)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39657 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Mystery shopping: Využití a optimalizace metody u konkrétní organizace v ČR
 (Jaroslav Křišťál)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31508 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Optimalizace organizační struktury organizace
 (Zdeněk David)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35840 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Systémy ERP jako optimalizační nástroje organizace
 (Jiří Paclík)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//fq2jpu// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Analýza nákladů a jejich optimalizace v podmínkách vybrané organizace
 (Erika Šimanicová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96612 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza a návrh optimalizace reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétní organizace
 (Jan Vařejčko)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71489 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)