Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Assessment of environmental impacts of waste water treatment using LCA: Impact of process configuration
 (Aleš Paulu)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jy6anf// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Environmentální dopady prostorové expanze nákupních řetězců v České republice
 (Jiří Koželouh)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsskg/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Zdanění vozidel: ekologické prvky zdanění a environmentálné dopady různých typů vozidel
 (Eva Purnochová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74415 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Negativní dopady požárů na životní prostředí
 (Miroslava Dočekalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118639 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání
 (Lucie MOCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pngmsp// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Environmentální dopady povodní na území jižních Čech
 (Markéta TOMANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//col4rl// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Ekonomické a sociokulturní dopady budování nákupních center v historických jádrech měst
 (Aliaksandra Maleikovich)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51641 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center
 (Eliška Chybová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//56m35t// | Ekonomika a management / Ekonomika a management služeb | Theses on a related topic

Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady vzniku nákupního centra City Park v Jihlavě
 (Dominika Matulová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51640 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center
 (Linda Janoušková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47253 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)