Theses on the same topic (having an identical keyword):

odsun Němců

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
SS-Hauptsturmführer a kriminální rada Heinrich Gottschling (1909 1947). Vedoucí gestapa v Olomouci (1940 1942), Kladně (1943 1944) a Táboře (1944 1945).
 (Vendula HOFMANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bc6yg7// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Pracovní sešit k MUP "Česká společnost v novodobé Evropě 1914-1945. Období 1914-1945."
 (Alena Marková)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//to381l// | Učitelství pro střední školy / dějepis - základy společenských věd (nav.SŠ) | Theses on a related topic

Vývoj sbírek Moravského zemského muzea mezi lety 1945-1948-1951
 (Lucie Sušilová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/udof9/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Vysídlování 1938/1939 - Odsun 1945/1946 (Komparace vysídlení Čechů z pohraničí po "mnichovském diktátu" a odsunu Němců z poválečného Československa v rámci ústecké oblasti)
 (Tomáš PECA)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//depkod// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Reprezentace doby v periodikách Doba (1945-1947) a Listy (1946-1948)
 (Petra HROMKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kngwmb// | Učitelství pro střední školy / Český jazyk a literatura - anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analýza přístupu konzervativní vlády k sociálnímu státu z let 1945–1951 v době vlády Winstona Churchilla (1951–1955)
 (Kateřina Janovská)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51219 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)