Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sanitář

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb
 (Tereza Špalková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw6so/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Komunikace se seniory v sociálních službách z pohledu pracovníků přímé péče
 (Zdeňka Mikesková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ok0z9u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komunikace s klientem v oblasti služeb sociální prevence
 (Martina Šprincová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8850 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Komunikace pracovníků v sociálních službách se seniory v domovech pro seniory v okrese Kroměříž
 (Petra KRATOCHVÍLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uwmr5p// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Komunikace mezi ošetřujícím personálem a obyvateli domova pro seniory
 (Jitka Lacmanová)

2015, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7007 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Komunikace se seniory - uživateli pobytových zařízení sociálních služeb
 (Soňa GEBAUEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ijsvqt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Využití alternativní a augmentativní komunikace v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
 (Monika Augustinová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fq88x/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Komunikace se seniory - uživateli pobytových zařízení sociálních služeb
 (Soňa GEBAUEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//or0pvc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Marketingové komunikace v sociálních službách
 (Eva KRVAČNÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7l67xa// | Hospodářská politika a správa / Řízení netržních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb ve Zlínském kraji
 (Tereza GAJDŮŠKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//diajqg// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)