Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Kvalita života, životní smysluplnost a potřeby profesionálních pečovatelů u osob s Alzheimerovou chorobou
 (Markéta DUCHKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3shjgv// | Psychologie / | Theses on a related topic

Naděje, spokojenost se životem a životní smysluplnost u seniorů v institucionalizované péči
 (Martina Hesová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikeqf/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní smysluplnost a dispoziční optimismus u adolescentů
 (Žaneta Zlámalová)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rzam3u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vnímaná životní smysluplnost, naděje a postoje ke smrti u kněží
 (Ester HOHNOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wt27uc// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vnímaná životní smysluplnost u ovdovělých žen v důchodovém věku
 (Tereza VICHERKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s73a6j// | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní smysluplnost u protagonistů kybernetické šikany na středních školách v Rýmařově
 (Dagmar HAVELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gxqubc// | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Životní spokojenost, životní smysluplnost a sebepojetí u osob s poraněním míchy
 (Martina KUDĚLOVÁ)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pwjbsd// | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní smysluplnost geriatrických pacientů
 (Dana Velínská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bvc64z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Životní smysluplnost seniorů prizmatem existenciální analýzy
 (Barbora PRŮŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kbu082// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Theses on a related topic

Kvalita života a životní spokojenost u osob s roztroušenou sklerózou v kontextu pracovního zařazení.
 (Veronika Franzová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5ggh/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)