Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Skupinové procesy podporující rovnost a celistvost v projektovém řízení
 (Kateřina Vítková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d1zxgi// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Zlepšování procesů projektového řízení v IT společnosti
 (Miroslav Pavelek)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8d98/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Implementace procesů projektového řízení v podniku
 (Michal Šmejkal)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dxj0c/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci
 (Jaroslav MACHÁČEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bq90e5// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Procesní mapa, detailní procesy a SW podpora procesů ve výrobní organizaci
 (Aneta LIČMANOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yy6rej// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Zhodnocení a návrh úpravy procesů ve výrobním podniku pomocí metod projektového řízení
 (Martin Vaněk)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138598 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci
 (David MARKVART)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dvfts0// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Využití metod projektového managementu při řízení podniku
 (Martin Zedník)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xjs61/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Životní cyklus projektu Document Storage 2
 (Jan Čuřík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76943 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B
 (Václav Dušek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68596 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)