Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Asistent pedagoga ve školní družině z pohledu vychovatele
 (Eva Garšicová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ukwzj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti práce vychovatele s chybou žáků v rámci školní družiny
 (Kristýna ŠMÍROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qzj7ry// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Důvěra jako aspekt pedagogického vztahu mezi vychovatelem školní družiny a dítětem mladšího školního věku
 (Petra HŮRKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lther1// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Aspekty činnosti práce vychovatele školní družiny s žáky se speciálními vzdělávacími poruchami školních dovedností
 (Veronika Kramářová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//0i3q7t// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Funkce školní družiny očima dětí, rodičů a vychovatelů
 (Hedvika JECHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6jnpyr// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.
 (Denisa KOJECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d5kpkp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Autorita vychovatele ve školní družině
 (Petra Dostálková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//otcsmd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.
 (Denisa KOJECKÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gzkt8g// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Uplatnění profesních kompetencí sociálního pedagoga jako vychovatele ve školní družině
 (Romana Binderová)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k22rcg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Moment užití chyby
 (Petr Kunčík)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iweeo/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba Výtvarná výchova | Theses on a related topic