Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

perinatální ztráta

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Zkušenosti žen s domácím porodem
 (Nina BEDNARZOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ehdb3h// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Význam podpory žen s perinatální ztrátou
 (Marcela Svobodová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//lt8hgh// | Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou se zaměřením na paliativní péči
 (Miroslava MIČUDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ipnsxa// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti sester v oblasti paliativní péče na vybraných pracovištích FN Brno
 (Hana Prochová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwkvb/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče v domovech pro seniory
 (Eva Svobodová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/bo1dm/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy spojené s kategorizací pacientů
 (David Petrúsek)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix36q/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Význam paliativní péče a její začlenění do výuky na střední odborné škole
 (Iva Kadlčková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/havky/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Využití sgentur domácí péče v paliativní péči
 (Marie Zbranková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//03t2wy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče v prostředí intenzivní péče
 (Jitka Vondráčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//efm9tc// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Psycho-socio-spirituální péče o porodní asistentky o ženu po perinatální ztrátě
 (Kateřina RATISLAVOVÁ)

2015, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d1vwzt// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)