Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Využití nordic walking po náhradě kyčelního kloubu
 (Pavlína KASLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhjmms// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti využití nordic walking pro pacienty trpící diabetes mellitus
 (Monika VEITHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygtzc2// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití Nordic walking ve fyzioterapii
 (Martina VOLMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hien4b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ovlivnění hypomobility u seniorů s využitím techniky nordic walking
 (Martina STAŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gtboub// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Nordic Walking a jeho vliv na vybrané antropometrické a kondiční parametry u žen od 45 let
 (Martina NOVÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uwr0fv// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Fyziologické aspekty chůze a Nordic walking jako adekvátní pohybové aktivity.
 (Václav BENEŠ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ue57hh// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Nordic Walking jako varianta funkčního tréninku
 (Jiří MORAVEC)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6ii04q// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Vliv Nordic Walking na vybrané antropometrické ukazatele.
 (Helena ŠIKLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hpaz8t// | Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví | Theses on a related topic

Využití nordic walking v léčbě kardiovaskulárních onemocnění
 (Lucie BREBURDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ov4d86// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rehabilitácia u pacientov po cievnej mozgovej príhode s diabetes mellitus bez komplikácií a s diabetes mellitus s komplikáciami
 (Eva Ďurková)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xl0gd/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)