Theses on the same topic (having an identical keyword):

hlasová hygiena

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Poruchy a vady hlasu v mluveném a zpívaném projevu
 (Claudia Rakušanová)

2013, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//o2y4qj// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Hudební výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Psychické a sociální aspekty nemocných způsobené ztrátou či poruchou hlasu u vybraných chirurgicky léčených skupin nemocných
 (Jana Kučerová)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsk1y/ | Sociální lékařství (čtyřleté) / Sociální lékařství | Theses on a related topic

Prevence poruch hlasu při výuce zpěvu
 (Iva Frošová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11787 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Problematika poruch hlasu z pohledu herců činohry
 (Klára BAŘINOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//od5qlw// | Speciální pedagogika / Logopedie | Theses on a related topic

Hlas zpěváka, hlasové poruchy a hlasová hygiena
 (Dagmar HLADÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t63ago// | Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života | Theses on a related topic

Václav Švík - dudák a zpěvák lidových písní, interpret západočeského folkloru
 (Hynek HRADECKÝ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rrl7p7// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Jiří Valter "Big Boss" - zpěvák, skladatel a zakladatel legendární metalové kapely Root
 (Přemysl ILLEK)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qffiiq// | Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání / Hudební výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ) | Theses on a related topic

Analýza mezinárodní spolupráce při řešení globální problematiky
 (Michal ZPĚVÁK)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q4j3gx// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Osobnost zpěváka Oty Žabky z Jablunkova
 (Monika Votoupalová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/us117/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Ekologie bobra evropského (Castor fiber) na vybraných lokalitách
 (Milan Zpěvák)

2010, Diplomová práce, UHK, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM572 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)