Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Sociální adaptabilita romské rodiny, podmínky a východiska
 (Zdeněk MALÝ)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//poq8yk// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrace Romů na Jesenicku
 (Michaela Černá)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghcrb/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Integrace Romů do společnosti
 (Michaela Frýdová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB962 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace ve státní správě | Theses on a related topic

Integrace Romů a neziskové organizace v Ústí nad Labem
 (Denisa REKASOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//powfd5// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Integrace Romů v malém středočeském městě a jeho okolí
 (Žaneta Dvořáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//btybqq// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Pohled na určité aspekty integrace Romů v kontextu v dnešní společnosti
 (Jiří Daniel)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzien/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti integrace Romů v sociálně vyloučených lokalitách
 (Lenka Balogová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y4jfp/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

INTEGRACE ROMŮ V RÁMCI VOLNÉHO ČASU JAKO PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
 (Renáta BENDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e3sbx9// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

INTEGRACE ROMŮ V RÁMCI VOLNÉHO ČASU JAKO PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
 (Renáta BENDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//crfl86// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Sociální integrace očima segregovaných Romů
 (Petr LUKÁŠ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lufmkn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)