Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)
Řízení o přestupcích se zaměřením na přestupky na úseku občanského soužití
 (Petra Skotnická)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/p7n3v/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Disciplinární řízení na vysoké škole - dostatečné zabezpečení práva na spravedlivý proces?
 (Agáta Černohorská)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxvrs/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Právo na tlumočníka ve správním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
 (Petra KORNETOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2jv2b4// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Priebeh súdneho konania na prvom stupni so zameraním na problematiku prieťahov v konaní
 (Alexandra Korobová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rli3k/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nepřípustný důkaz v trestním řízení a právo na spravedlivý proces
 (Anna Zavadilová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lkxkl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Filip Havrda)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i93n2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Tlumočník a právo na tlumočníka jako komponent práva na spravedlivý proces v českém civilním procesu
 (Veronika BORTLOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ipnlnd// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Jana Svobodová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clxsx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obhajoba a právo na spravedlivý proces
 (Michaela Pačanová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qhry8/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Obhajoba a právo na spravedlivý proces
 (Petra KORBELOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h3sr4d// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)