Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
IMPLEMENTATION OF MODERN TRENDS IN CRM SYSTEM OF SELECTED PHARMACEUTICAL COMPANY
 (Valeriya Dmitricheva)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83138 | Aplikovaná informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Modern Face of London: Contemporary Trends in Architecture
 (Kateřina ŠIDLOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wf3vo3// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Výzkum zájmu spotřebitelů o nákup zdravé výživy a doplňků stravy přes e-shop
 (Petr VALENTA)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//paasi4// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Trendy ve školním stravování
 (Veronika Fraňková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/ft6yg/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví | Theses on a related topic

Nové trendy ve využívání volného času seniorů
 (Barbora Nováková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//q4o02m// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání
 (Anna Chaloupka)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tun9i/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Výživové trendy ve zdraví a nemoci ve vybraných náboženstvích
 (Renata PILEČKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//px2kgo// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Soudobé trendy ve výuce cukrářské technologie
 (Lucie Škrabánková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ue2lu/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Nové trendy ve školním stravování
 (Radka Pollaková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gy40j/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

SOUČASNÉ VÝŽIVOVÉ TRENDY VE VZTAHU K PŘEDCHÁZENÍ CIVILIZAČNÍM CHOROBÁM
 (Lucie Mikulčíková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/fgey6o/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)