Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Přezkoumání hospodaření obcí v České republice
 (Petra Kupková)

2022, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okggc/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Přezkoumání hospodaření obcí Ústeckého kraje
 (Věra Pelikánová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tckmj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy
 (Hana Polášková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9sh5j2// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Finanční kontrola se zaměřením na veřejnoprávní kontrolu
 (Andrea Sekaninová)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clpk3/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí
 (Tereza BERÁNKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4y0owa// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí
 (Radka Francová)

2014, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/yxp3j/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Dozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 (Eliška VÁCLAVÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//okrvzd// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy
 (Hana Polášková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9sh5j2// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komparace české a slovenské právní úpravy obecní samosprávy se zaměřením na dozor nad samostatnou působností obcí
 (Tereza BERÁNKOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p6kzzq// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí
 (Michaela JURSOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pf9ej6// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)