Theses on the same topic (having an identical keyword):

localization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Návrh metodiky pro posuzování kvality příjmu GSM, UMTS a LTE signálu u mobilních telefonů
 (Tomáš Hmilanský)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143857 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Návrh a realizace GSM datového komunikátoru pro IQRF sítě s ohledem na spotřebu elektrické energie
 (Jonáš Stýskala)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136165 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Webová služba pro správu a vizualizaci GSM telemetrických stanic
 (Petr Havlena)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119178 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití GSM náramků v oblasti asistivních systémů a průmyslu komerční bezpečnosti
 (Miroslav Frýdl)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cu86ii// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Elektronické zabezpečení osobního automobilu s GSM komunikátorem
 (Marek Hendrych)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//kinnlq// | Elektronika a komunikace / | Theses on a related topic

Současná úroveň a perspektivy internetového a GSM bankovnictví v ČR
 (Pavla Hossingerová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qf6y4/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)