Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Separace paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí
 (Lucie Parezová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5j3slx// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) na nových \nl{}typech kolon
 (Petr Janás)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r05x91// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Nové separační metody: kapalinová chromatografie s hydrofilními interakcemi
 (Petra Stašková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh161/ | Chemie / | Theses on a related topic

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 (Magdaléna Ovčačíková)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ow7ke0// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi
 (Hana Fuksová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0uv7/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza metabolitů paracetamolu pomocí kapalinové chromatografie
 (Radka Chudomská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mum6b5// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Analýza neiontových tenzidů na bázi oxyethylenovaných \nl{}acylglycerolů pomocí kapalinové chromatografie
 (Matouš Humplík)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d300lq// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Možnosti využití kombinace mechanismu chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) a lipofilního mechanismu separace při kapalinové chromatografii přírodních polárních látek
 (Marcela Pospíšilová)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i9q6fz// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Separace polykondenzovaných alkoholů po derivatizaci pomocí kapalinové chromatografie
 (Kamila Křapková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fwdlkn// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC)
 (Zuzana Laštovičková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d9sg82// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)