Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

učení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Adventure Learning jako motivace k efektivnímu vzdělávání v rámci témat skandinávských studií
 (Anna Czaschová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/im5vu/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic

Motivace a učení učitelů v projektech školy
 (Lenka Vojáčková)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e0slv/ | Pedagogika (čtyřleté) / Andragogika | Theses on a related topic

Motivace a rozvoj mluvení a psaní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka
 (Růžena Heřmánková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpvgs/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Rozvoj stylů učení žáků základních škol při výuce zeměpisu pohledem učitelů
 (Eva Žákovská)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/je7qb/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Kompetence k učení a jejich rozvoj
 (Jana Šidlíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbod3/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Formativní hodnocení a jeho vliv na rozvoj učení žáků
 (Lucie Šinálová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvfif/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic