Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Emoční vztah žáku základní školy k tělesné výchově se začleněným žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Klára HOROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uks7lc// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Komparace legislativních a koncepčních dokumentů České republiky, Francie a provincie Québec se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními potřebami
 (Edita BOURRIEZ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9b87df// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vztahy mezi žáky intaktními a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí
 (Kateřina Bártová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsttr/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Martina SVOBODOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yt8h48// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Co s sebou přináší integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu
 (Monika Pliešovská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0g12/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asistent pedagoga v inkluzi u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
 (Kamila Matuchová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2a6a/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Asistent pedagoga na ZŠ u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Martina Sprušilová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1ewo/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Asistent pedagoga ve školní družině z pohledu vychovatele
 (Eva Garšicová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ukwzj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Asistent pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na současné ZŠ
 (Michaela NEČASOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8itm3q// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a muzejní a galerijní pedagogika | Theses on a related topic

Asistent pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Jana Točíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nq3jh3// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)