Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hybridní zóna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů
 (Eva Němcová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3qu3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Theses on a related topic

QF PCR v molekulární diagnostice NF1
 (Jitka Danadová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgz1a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním
 (Petra Veselá)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyp2w/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Vyšetření chromosomových aberací u potracených plodů metodou QF-PCR
 (Nela Lipová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3c4e/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)