Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
The International Cooperatin of the South Moravian Region
 (Michaela Šimková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//stcers// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic
 (Hanadi Abd Alrahman Ali Ananbeh)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8146hd// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

Marketing survey of public opinion on the use of countryside in the South Moravian Region
 (Petr Hahn)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vuwxop// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Místní referendum a jeho význam při správě regionů v ČR: případové studie z Jihomoravského kraje
 (Iva Šoupalová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/lbjhb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Místní a krajské referendum v ČR a vybraných zemích EU
 (Jindřich MACH)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g30l9d// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Místní a krajské referendum
 (Daniel ŠLAJS)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lilisi// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Místní referenda v politickém prostředí České republiky
 (Hana Lysová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/k9vau/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Úsvit přímé demokracie a teorie populismu
 (Marek Šabatka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucarh/ | Politologie / | Theses on a related topic

Strana přímé demokracie: příklad populistické nebo krajně pravicové strany?
 (Ondřej HYNEK)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hfxje9// | Filologie / Politologie - Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Přímá demokracie na místní úrovni v České republice
 (Tereza Kratochvílová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxs5a/ | Politologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)