Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Romská menšina v České republice a její integrace do majoritní společnosti
 (Barbora Křížová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8lnx/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Integrace rodiny z Blízkého východu do české společnosti: reflexe z perspektivy dobrovolníka
 (Pavla Křivánková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5zkd/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrace do majoritní společnosti pohledem cizinců
 (Michal Juřica)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

http://theses.cz/id//exalhx// | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Vzdělávání sociálně znevýhodněních skupin osob s ohledem na jejich pozdější integrace do majoritní společnosti
 (Lenka Kovářová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//a7uf4o// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vzdělávání a integrace žáků z odlišného kulturního prostředí do ZŠ Svitavska
 (Lenka ŠAUEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rqryon// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Integrace vietnamské komunity do majoritní společnosti v ČR
 (Petr HRUŠKA)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//igcgbt// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Vliv tradičních kulturních vzorců romské mládeže na její integraci do majoritní společnosti
 (Alžběta BRYCHTOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//54nel6// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Integrace romských dětí předškolního věku do majoritní společnosti ve vyloučené lokalitě Šluknov.
 (René HABICH)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fk3mmv// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Možnosti sociální práce při integraci vězněných osob do společnosti
 (Jaromíra Buldrová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ep8shq// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Migrace a migrační politika ve světě
 (Aleš Václav Vrba)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola PRIGO, z.ú. / Vysoká škola PRIGO, z.ú.

http://theses.cz/id//8nb4dc// | Hospodářská politika a správa / Management v sociální sféře | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)