Theses on the same topic (having an identical keyword):

Influencer marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)
Influencer marketing jako nástroj marketingové komunikace
 (Kateřina Strejc)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b9uo1v// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch
 (Gabriela Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//25isut// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Influencer marketing v marketingové komunikaci
 (Veronika Kučerová)

2021, Diplomová práce, NEWTON College a.s. / NEWTON College a.s.

http://theses.cz/id//hfyb4a// | Management / Marketing | Theses on a related topic

Influencer marketing jako nástroj marketingové komunikace na sociálních sítích
 (Zuzana Šedivá)

2021, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//9e0ru3// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Influencer marketing v oblasti sportu a jeho vliv na generaci Y
 (Michaela Hřebíčková)

2021, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k0dpfy// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Implementace influencer marketingu do komunikace značky na trhu sirupů
 (Dominika Pyszková)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//xnmzaw// | Marketing / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Marketingový komunikační mix vybraného pivovaru.
 (Martina Lachmanová)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id//r9vjfl// | Management hotelnictví a cestovního ruchu / | Theses on a related topic

Communication Mix of Specified Company
 (Martina Adamcová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wi865/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu
 (Radek Laci)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/fadg2/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)