Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Péče o zaměstnance v soukromém a státním sektoru v České republice
 (Roman Zatloukal)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/q9vgm/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Kojenecké ústavy v kontextu české péče o ohrožené děti (longform pro Deník N)
 (Tereza Hotová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xijog/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Transformace systému péče o ohrožené děti v percepci vybraných aktérů náhradní výchovy
 (Eliška Vašáková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//wiq0wt// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Dítě ohrožené domácím násilím
 (Denisa Fikrlová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxwlo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Efektivita deinstitucionalizace náhradní rodinné výchovy z pohledu vybraných zaměstnanců v systému náhradní rodinné výchovy
 (Denisa Sevenová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/pmim6/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Efektivita deinstitucionalizace náhradní rodinné výchovy z pohledu vybraných zaměstnanců v systému náhradní rodinné výchovy
 (Denisa Sevenová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/pmim6/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Efektivita deinstitucionalizace náhradní rodinné výchovy z pohledu vybraných zaměstnanců v systému náhradní rodinné výchovy
 (Denisa Sevenová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/pmim6/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Assessing the Effectiveness of Proxy Means Testing in Targeting - A Case Study of Kenyan Cash Transfer for Orphans and Vulnerable Children
 (Amna BABAR)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//puh15v// | Geography / International Development Studies | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)