Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Fyzioterapie u pacientů s poraněním míchy se zaměřením na specifika respirační fyzioterapie
 (Hana JAKŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//22x8g6// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na tuhost cév a kvalitu života pacientů s chronickým renálním selháním
 (Karolína Kočová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slxot/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv fyzioterapie na zkvalitnění života osob se získaným tělesným postižením následkem míšní léze
 (Blanka Synková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpm5o/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na bolest a kvalitu života u pacientů s chronickým renálním selháním
 (Jolana Černá)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9719/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě s rizikovým faktorem kouření
 (David Havelka)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdqy9/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti fyzioterapie a ergoterapie u vybraných poruch praktických funkcí
 (Kristýna Bačůvková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klnv1/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapie jako součást komplexní konzervativní léčby u hemoroidů
 (Miroslava Jeníková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uy4am/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapie u pacienta se sníženou nožní klenbou
 (Marie Bočková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uppy3/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti fyzioterapie u dětí s plochonožím v předškolním věku
 (Klára Čechovičová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfwbu/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení efektu respirační fyzioterapie u pacientů se spinálním postižením
 (Blanka Šarlota Jurková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qbxgn/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)