Theses on the same topic (having an identical keyword):

empatie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Deep in One's Soul: In Pursuit of Empathy in Mary Shelley's Frankenstein and Philip K. Dick's Do Android Dream of Electric Sheep?
 (Lucie Štefková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmx6m/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Parental Negligence and Lack of Familial Relationships in Mary Shelley’s Frankenstein
 (Barbora Valuchová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf8y8/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Monster and Monstrosity in Mary Shelley's Frankenstein
 (Žaneta Skalošová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nh3xq/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Frankenstein as a Reflection of Mary Shelley's Life
 (Lucie Lattenbergová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/buu8o/ | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

From the Enlightenment to Transhumanism: Emerging Moral Issues Explored in Mary Shelley's Frankenstein
 (Klára Kiliánová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e1ig14// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Analýza stínu v díle Frankenstein od Mary Shelley z různých perspektiv
 (Vít DUPÁK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5v97kr// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Deep in One's Soul: In Pursuit of Empathy in Mary Shelley's Frankenstein and Philip K. Dick's Do Android Dream of Electric Sheep?
 (Lucie Štefková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmx6m/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Morální rozměr vylepšování člověka (human enhancement)
 (Lenka Gregorová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap6iz/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Interakce člověk-stroj: Human-Computer Interaction v kontextu infotainmentu automobilu
 (Dominik Kuzma)

2023, Diplomová práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//y78j1k// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Augmentační technologie a vylepšování člověka v Deus Ex: Human Revolution
 (Kamil POLKO)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qli97s// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)