Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich.
 (Vojtěch Bystrý)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytfjz/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich.
 (Vojtěch Bystrý)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytfjz/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Interakce proteinu p53 s DNA: studium vlivu látek modulujících strukturu DNA, koncentrace solí a využití elektrochemických metod ke studiu protein-DNA interakcí
 (Peter Šebest)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gukpk/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA
 (Monika Hermanová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgqi0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Interakce DNA-vazebných proteinů s DNA tvořícími guaninový kvadruplex
 (Denis Šubert)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqvdb/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Verifikace analýz starobylé DNA detekcí humánní DNA ve zvířecích kostech
 (Martina Hotárková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yl40j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Co nám říká neandertálská DNA o Homo sapiens neanderthalensis? Mitochondriální DNA versus jaderná DNA.
 (Šárka Řezáčová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bor4r/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium afinity DNA vazebných proteinů ke kvadruplexové DNA
 (Jana Surmová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fywxn/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Synthesis of modified or caged nucleotides and DNA for study and regulation of interactions of DNA with proteins
 (Soňa Boháčová)

2019, Disertační práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//w0l7to// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic