Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezešvé ocelové trubky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Verifikace rozměrové přesnosti dutých předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií po instalaci podpůrného systému do děrovací stolice
 (Jiří Gajda)

2023, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150535 | Metalurgické inženýrství / Tváření progresivních kovových materiálů | Theses on a related topic

Ověření rozměrové přesnosti u předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií
 (Jiří Gajda)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144244 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Ověření rozměrové přesnosti u předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií
 (Jiří Gajda)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144244 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Verifikace rozměrové přesnosti dutých předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií po instalaci podpůrného systému do děrovací stolice
 (Jiří Gajda)

2023, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150535 | Metalurgické inženýrství / Tváření progresivních kovových materiálů | Theses on a related topic

Influence of heating conditions on (D)CCT diagram of microalloyed steel for seamless tubes
 (Yann Phillipe Michel Seillier)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119366 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Marketingový výzkum vybraného segmentu bezešvých naftovodných trubek pro olejářský průmysl
 (Jan Mischinger)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99349 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Strukturotvorné procesy při teplotně řízeném válcování a ochlazování bezešvých trubek z mikrolegované oceli
 (Vojtěch Ševčák)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119368 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Řízené válcování bezešvých trubek z vanadem mikrolegované oceli
 (Radek Jurča)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114400 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Plastometrická simulace řízeného válcování a ochlazování bezešvých trubek z oceli 42CrMo4
 (Dalibor Lelkeš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128819 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic