Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Regionální rozvoj a implementace regionální politiky EU v Česku a na Slovensku
 (Jakub Proske)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146938 | Aplikovaná ekonomie / Mezinárodní ekonomické vztahy | Theses on a related topic

Implementace regionální politiky ve Francii
 (Pavel Verner)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1ibg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Implementace regionální politiky EU ve Slovinsku
 (Michaela Kozlová)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgyfb/ | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Implementace regionální politiky v SRN
 (Vratislav Havlík)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jec1r/ | Mediální a komunikační studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza implementace regionální politiky v ČR zaměřená na Jihomoravský kraj
 (Ján KERDÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//atqvuz// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Implementace Kohezní politiky ve vybraných zemích EU
 (Michaela Rybářová)

2009, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbqir/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Regionální politika Evropské unie a její implementace v České republice
 (Klára Chroustová)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87463 | Regionalistika a veřejná správa / | Theses on a related topic

Analýza zapojení stakeholders do implementace priorit politiky cestovního ruchu
 (Hanka Procházková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49900 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020
 (Michaela ČUŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gq2qtx// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Hodnocení hospodářské politiky České republiky z pohledu regionálního rozvoje
 (Gleb Ryadozubov)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ef1iw/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)