Theses on the same topic (having an identical keyword):

Finančné riadenie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku
 (Mária Vaňková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/n2n26/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Tvorba plánu cash-flow v podnikateľskom subjekte
 (Jaroslava Labadeová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rkp6d/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Tvorba plánu cash-flow v podnikateľskom subjekte
 (Jaroslava Labadeová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rkp6d/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

The role of beauty and attractiveness in life-success; how beauty matters in the Czech Republic
 (Veronika Somorová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dvfg0/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Decision-making of firms in conditions of economic crisis
 (Kateřina Giecková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y5j6j/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Analýza príjmov a výdavkov vo vybranom podniku za obdobie 5 rokov
 (Nikola Remetová)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/eupjy/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)