Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Úraz dítěte jako příčina hospitalizace
 (Lucie TRŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//oaldpi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zlomenina stehenní kosti jako příčina dlouhodobé hospitalizace dětí
 (Nikol HRUŠOVSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//odd9qt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hodnocení hospitalizace očima dětí
 (Barbora Provazníková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//14lf6e// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Herní terapie v českých nemocnicích
 (Jana Urbanová)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r681c0// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.
 (Čestmíra MÁDLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4aiuax// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
 (Hana MEDVEDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2clmdr// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Činnost herních specialistů v českých nemocnicích
 (Veronika Veselá)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytpcr/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.
 (Čestmíra MÁDLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4aiuax// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.
 (Čestmíra MÁDLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4aiuax// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Charta základních práv Evropské unie v judikatuře Evropského soudního dvora
 (Pavlína Kohutičová)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffexx/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)