Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Aktéři, terciárního, vzdělávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice
 (Monika Kliková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qxw6aa// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015
 (Jana Poupová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53337 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Reforma financování terciárního vzdělání
 (Edita Fišerová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bai6v/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Vývoj evropské vzdělávací strategie
 (Kateřina Hloušková)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5jli/ | Humanitní studia / Pedagogika | Theses on a related topic

Trh práce v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti
 (Monika Boudová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82772 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Umění komunikace v postindustriální společnosti
 (Michaela Svobodová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1mtphl// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých
 (Petr Staněk)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0jr7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Motivacestudentů ke kombinaci více vysokoškolských studií současně, způsoby zvládání a efekty takového studia
 (Filip Červinka)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt8bi/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Motivace romských studentů ke studiu na vysoké škole
 (Milan Adam)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzm1o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace studentů středních škol ke studiu ruštiny
 (Kateřina Kyselová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ra7lh/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)