Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}
 (Tomáš GOŇA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pycz5d// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Tvorba interaktivního programu pro entalpickou bilanci trubkových výměníků\nl{}
 (Jan ŠEBESTÍK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1q3t4p// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Theses on a related topic

Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}
 (Renata HŘIBOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1kx6wl// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku
 (Daniel HYKL)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fb1uo6// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku
 (Daniel HYKL)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g47s8r// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Využití odpadního tepla z vysokotlakého kompresoru
 (Martin Valeček)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141362 | Energetika / Energetika 21.století | Theses on a related topic

Analýza přestupu tepla ve výměníku při dodržení vstupních a výstupních parametrů
 (Tomáš Olbert)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109385 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Návrh parovodu a regulačniho ventilu pro přívod topné páry
 (Josef FUKSA)

2015, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//92c38p// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)