Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Komunikační dovednosti sestry manažerky
 (Kamila MACHALOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w4g8cf// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

HR management a public relations - Vliv interní komunikace na motivaci zaměstnanců
 (Hana Mrzenová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gxlhd/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Manažerská komunikace ve vztahu k efektivnosti pracovních výkonů zaměstnanců
 (Ondřej Nový)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zproh/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Vedení a motivace pracovníků na vzdáleném pracovišti
 (Tomáš Bár)

2018, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//ceqti4// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Management změn podnikové kultury v konkrétním podniku
 (Veronika Lysáková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvcuc/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Styly vedení a jejich uplatnění v organizaci
 (Lenka Polletová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//xjxnvp// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve
 (Jonáš Filgas)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/x8slxi/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vedení daňové evidence versus vedení účetnictví u osob samostatně výdělečně činných
 (Kateřina Koucká)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Veda v umení, umenie vo vede: Éra tretej kultúry
 (Ivica Barthová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/temst/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Vliv trojfázových vedení na sdělovací vedení
 (Ondřej ŠEFL)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1sdl5p// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)