Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Veda v umení, umenie vo vede: Éra tretej kultúry
 (Ivica Barthová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/temst/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Vliv trojfázových vedení na sdělovací vedení
 (Ondřej ŠEFL)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1sdl5p// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Vedení hybridní války, jako sofistikovaný fenomén vedení boje v Rusko-ukrajinském konfliktu.
 (Jeroným TOLOCH)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oge6xc// | Geografie / Geografie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) | Theses on a related topic

Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v
 (Tomáš Dvořák)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/g21dk9/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Nebezpečné vlivy nadzemního vedení přenosové soustavy na sdělovací vedení
 (Jakub Vanc)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128344 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vedení lidí v hotelu
 (Libuše Padevětová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/canx7/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Vedení účetnictví a informační systémy, praktická část - vedení účetnictví v SAPu
 (Lucie Libánská)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37165 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)