Theses on the same topic (having an identical keyword):

transformace, pobytových, služeb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku
 (Martina Spoustová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9kzu/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vnímání fyzioterapie v kontextu komplexní rehabilitace u klientů v Domově pro seniory a v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci u Klatov
 (Miroslava WAWREČKOVÁ KROUPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qwmwv0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Dobrovolníci v terénních sociálních službách v Olomouckém kraji
 (Michaela Mészárosová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13762/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví
 (Vladislava MARCIÁNOVÁ)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wecx9c// | Pedagogika / | Theses on a related topic

Percepce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v České a Slovenské republice z pohledu klientů domova pro seniory
 (Kamila ZAPLETALOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//24k14l// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Komparace podmínek pro poskytování kvalitních sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením před a po jeho transformaci.
 (Petra Suchánková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB218 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Rozdíly v osobnostní a motivační struktuře turistických průvodců a zaměstnanců v IT
 (Andrej Tripský)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxv1q/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Efektivita edukace matek v Nemocnici Strakonice, a. s. v péči o novorozence v domáím prostředí.
 (Miloslava BLÁHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dd7dca// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)