Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Živnostenské podnikání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Snižování administrativní zátěže - přístupy a limity (včetně francouzské praxe)
 (Pavla Zulkovská)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t911g/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Snižování administrativní zátěže v živnostenském podnikání
 (Jiří Hruban)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g80oo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrhy opatření pro snižování administrativní zátěže v zemědělských podnicích ve Zlínském kraji
 (Martina Konečná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hnsgoz// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Živnostenské podnikání v ČR v kontextu přistoupení ČR k Evropské unii: Snižování administrativní zátěže podnikatelů
 (Lenka Šulcová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lx70w/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Analýza snižování administrativní zátěže podnikatelů
 (Lucie Součková)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ho2vqw// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Snižováni administrativní zátěže: Aplikace Standardního nákladového modelu na zavádění datových schránek v České republice
 (Eva Byrtusová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22531 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza snižování zátěže podnikatelských subjektů podnikajících podle živnostenského zákona
 (Vladimíra Holečková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92055 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Východiska snižování byrokratické zátěže v regionální samosprávě ČR
 (Aneta Gabašová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//trj5u6// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Živnostenské podnikání v ČR v kontextu přistoupení ČR k Evropské unii: Snižování administrativní zátěže podnikatelů
 (Lenka Šulcová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lx70w/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Daňová evidence a její uplatnění u individuálního podnikatele s řemeslnou živností
 (Eliška Štěpinová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32867 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)