Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cisplatina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors
 (Olga Vondálová Blanářová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zam3v/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Vysoká efektivita adamantylaminových platinových komplexů při překonávání rezistence k cisplatině a potlačení proliferace ovariálních nádorových buněk in vitro
 (Viktor Horváth)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hi9nq/ | Biologie / Fyziologie a vývojová biologie živočichů | Theses on a related topic

Působení platinového derivátu LA-12 na buněčnou linii HT-29 ve srovnání s cisplatinou a oxaliplatinou
 (Vendula Foltinová)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hkpcy/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách
 (Eva Roubalová)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8iu0/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors
 (Olga Vondálová Blanářová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zam3v/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic